Friday, October 12, 2012

Zilele Europene ale Patrimoniului

Masă rotundă cu tema: Bastionul Măcelarilor - model de restaurare, conservare și valorificare a patrimoniului imobil și mobil, material și imaterial. 
Parteneri: Consiliul Județean Maramureș, Biroul Relații Internaționale
                Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare
                Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Maramureș
                Asociația Re/Creativ Baia Mare
                Asociaţia Team for Youth Baia Mare


Bastion Butchers - model of restauration, conservation and recovery of immovable and movable property, tangible and intangible.
Partners: Maramures County Council, International Relations Office

              County Museum of Ethnography and Folklore Baia Mare
              Department for Culture and National Heritage Marmureş
              Re / Creative Association Baia Mare
              Team for Youth Association  Baia Mare


No comments:

Post a Comment