Saturday, July 7, 2012

Hei!

Re/Creativ este o organizație non-profit fondată în 2012 cu misiunea de a promova intelegerea si aprecierea artizanilor si de a oferi suport in organizare de evenimente. 

Vom promova realizarile noilor artizani care lucreaza cu o varietate de materiale si vom incerca sa cream un spatiu de comunicare intre vechii si noii artizani. Deasemenea ne dorim sa promovam  dialogul si parteneriatele cu institutile publice.

Programul nostru include un festival anual Re/Creativ, expoziții, seminarii si conferinte pe diferite teme.
Fiind o organizatie non-profit, Re/Creativ se bazeaza pe sprijinul membrilor si  cel al donatorilor.

* Re / Creative is a nonprofit organization founded in 2012 with the mission to promote understanding and appreciation of artisans and to provide support in events organization.


We will promote the new artisans working with a variety of materials and try to create a space of communication between old and new artisans. Also we want to promote dialogue and partnerships with public institutions.


Our program includes an annual festival Re / Creative, exhibitions, seminars and conferences on various topics.
Being a non-profit, Re / Creative relies on the support members and the donors.

No comments:

Post a Comment